JAK DZIAŁA

Akademia Życia to miejsce w centrum Polski, gdzie osoby z niepełnosprawnością ruchową przygotowują się do samodzielnego życia.

To szansa dla młodych osób, które z powodu niepełnosprawności są zależne od innych ludzi – w sensie organizacyjnym, zawodowym, ekonomicznym i prywatnym.

Uczestnicy Akademii przyjeżdżają do Konina na 6 miesięcy. W mieszkaniach treningowych uczą się i rozwijają praktyczne umiejętności. Każdy realizuje indywidualny plan dostosowany do stopnia jego sprawności, predyspozycji, umiejętności, kompetencji i zainteresowań. Plany te zawierają m.in.: treningi samodzielności (np. wykonywanie czynności dnia codziennego, poruszanie się środkami komunikacji miejskiej, robienie zakupów, przyrządzanie posiłków, sprzątanie), udział w zajęciach aktywnej rehabilitacji (na sali gimnastycznej, na basenie i w plenerze), pomoc psychologa oraz spotkania z coachem, który pomaga zdefiniować cel zawodowy i dobiera odpowiednie szkolenia. Dodatkowo realizowane są kursy języków obcych, zapraszani ciekawi goście. W codziennym funkcjonowaniu uczestników Akademii wspierają instruktorzy niezależnego życia (osoby poruszające się na wózkach), terapeuta oraz asystenci. Najbardziej aktywni uczestnicy Akademii Życia kierowani są na półroczne, płatne staże zawodowe.

Życie w Akademii przypomina trochę funkcjonowanie w rodzinie. Jednorazowo do mieszkań treningowych przyjeżdża 8 osób. Do dyspozycji mają dwa w pełni wyposażone i dostosowane mieszkania zlokalizowane w Koninie przy ul. 3 maja 1-2. W każdym znajduje się przestronna kuchnia i łazienka. Pokoje są 2 i 3 osobowe z wygodnymi łóżkami, szafami i stołami. Uczestnicy przebywając ze sobą podczas zajęć i w czasie wolnym kształtują umiejętności społeczne, nawiązują przyjaźnie, współpracują i rozwiązują spory.

Akademia Życia działa od września 2013r. do czerwca 2018r. W całym projekcie weźmie udział 50 młodych osób z niepełnosprawnością ruchową, które zechcą zmierzyć się z samodzielnym życiem. Więcej informacji na www.akademiazycia.org.pl

Udział osób niepełnosprawnych w projekcie finansowany jest przez duńskie Fundacje VELUX. Po przyjeździe do Konina, uczestnicy we własnym zakresie organizują sobie jedynie wyżywienie.

Zainteresowani proszeni są o kontakt z Karolem Włodarczykiem z Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ - tel. 63 211 22 19, k.wlodarczyk@podajdalej.org.pl

AKADEMIA ŻYCIA/ Start up for young disabled people jest finansowana przez Fundacje VELUX. Realizatorem projektu jest Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, a partnerem Miasto Konin.

 

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ od 2004 roku realizuje wiele ważnych i potrzebnych działań, dzięki którym osoby z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności usamodzielniają się i żyją aktywnie, rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Więcej o Fundacji na www.podajdalej.org.pl oraz na FB/FundacjaPodajDalej

Jak wyglądają mieszkania w Akademii Życia. 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://akademiazycia.org/images/mieszkania