REKRUTACJA

Serdecznie zapraszamy do Akademii Samodzielności!

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością, jesteś pełnoletni, mieszkasz, pracujesz lub uczysz się w Wielkopolsce* i chcesz poprawić swoje umiejętności życiowe, zgłoś się do Akademii Samodzielności w Koninie.

Niepełnosprawność nie może być przeszkodą w realizacji marzeń!

Akademia Samodzielności to mieszkania treningowe w Koninie. Przeprowadzasz się do nas na 15 tygodni i uczestniczysz w intensywnych treningach samodzielności. Dzięki nim nauczysz się lub udoskonalisz  poruszanie się na wózku, nauczysz się gotować i zdrowo odżywiać pod okiem dietetyka. Na zajęciach z kosmetyczką nauczysz się dbać o swój wygląd, a podczas treningów sportowych zadbasz o kondycję. Nauczysz się także zarządzać swoim budżetem oraz orientacji w terenie. 
Ponadto będziesz realizować indywidualny plan rozwoju we współpracy z zespołem terapeutycznym, w którego skład wchodzą: psycholog, coach oraz inni specjaliści w zależności od potrzeb (logopeda, prawnik, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, seksuolog).

Mieszkania są w pełni przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Mieszczą się na konińskiej starówce, Konin, ul. 3 maja 1-3. Cały pobyt jest bezpłatny! Uczestnicy z własnych funduszy kupują tylko jedzenie i rzeczy osobiste.

Do Akademii Samodzielności zapraszamy wszystkich, którzy mimo niepełnosprawności chcą być samodzielni w życiu!

Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły i trwa do lutego 2021 roku. 
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Fundacji PODAJ DALEJ

* UWAGA: W uzasadnionych przypadkach przyjmujemy także osoby spoza Wielkopolski. 

Dodatkowych informacji udziela Iwona Grześkowiak z Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ - iwona.grzeskowiak@podajdalej.org.pl, tel. 515 606 508.   

* * * 
Projekt pn. Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce jest realizowany od marca 2018 przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z Konina w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.


Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ od 2004 roku realizuje wiele ważnych i potrzebnych działań, dzięki którym osoby z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności usamodzielniają się i żyją aktywnie, rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Więcej o Fundacji na www.podajdalej.org.pl oraz na FB/FundacjaPodajDalej